Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

yochimu
12:49
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viazabka zabka

September 19 2017

yochimu
21:13
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawhoisjimmy whoisjimmy
yochimu
21:03
2538 5734
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viastoryofmylife storyofmylife

September 01 2017

yochimu
10:13
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?

June 29 2017

19:56
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese vianezavisan nezavisan

June 26 2017

yochimu
15:32
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viagingerowaa gingerowaa

June 19 2017

yochimu
20:21
Kochać znaczy czekać 
yochimu
20:21
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita vialovesweets lovesweets

June 06 2017

yochimu
21:56
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabanshe banshe

May 30 2017

11:01
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vianezavisan nezavisan
yochimu
10:56
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viachachi chachi
10:47
0279 7fe7 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaMaryiczary Maryiczary

May 16 2017

yochimu
20:41
“ może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne ”

<3 <3 K. :*
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Reposted fromzoou zoou viawhoisjimmy whoisjimmy

April 27 2017

yochimu
21:12
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viapozakontrola pozakontrola

April 26 2017

20:38
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viawhoisjimmy whoisjimmy

April 11 2017

20:31
0848 d48c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawhoisjimmy whoisjimmy

April 04 2017

yochimu
21:18
4187 7d06 500
21:09
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viastoryofmylife storyofmylife

March 29 2017

yochimu
21:15
yochimu
21:13
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl