Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

yochimu
15:11
0374 a6b8 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
yochimu
15:11
0419 0569 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 10 2015

yochimu
17:57
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
yochimu
10:42
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viagamila gamila
yochimu
10:17
2613 4b97 500
yochimu
10:16
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viauhuhu uhuhu
yochimu
10:13
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care

July 09 2015

yochimu
20:43
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viaonlyhope onlyhope
yochimu
20:42
-Pamiętasz sytuację z dzisiaj jak udawaliśmy w sklepie, że się poznaliśmy?
-no pewnie!
-Wiesz co wtedy pomyślałem?
-co?
-Spróbowałem się serio wczuć w tę sytuację i się wczułem, i zrozumiałem, że całe moje, czasami chujowe i nic nie warte życie marzyłem konkretnie o Tobie...
— .......
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaonlyhope onlyhope
yochimu
20:37
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viazapominanie zapominanie
yochimu
20:35
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
yochimu
20:34

— Maciej Stuhr w filmie "Listy do M."

‎'Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, ze warto było czekać.'

Reposted frommasz masz viazapominanie zapominanie
yochimu
20:26
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viazapominanie zapominanie
yochimu
17:11
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauhuhu uhuhu
yochimu
17:11
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viauhuhu uhuhu
yochimu
17:06
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
yochimu
17:05
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaayati ayati
yochimu
17:04
3616 4df8
Reposted fromlittlefool littlefool viarevalie revalie
yochimu
16:50
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin

July 08 2015

yochimu
19:40
Myślałem, że się z Ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na Ciebie.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaauxilia auxilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl