Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

19:56
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese vianezavisan nezavisan

June 26 2017

yochimu
15:32
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viagingerowaa gingerowaa

June 19 2017

yochimu
20:21
Kochać znaczy czekać 
yochimu
20:21
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita vialovesweets lovesweets

June 06 2017

yochimu
21:56
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabanshe banshe

May 30 2017

11:01
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vianezavisan nezavisan
yochimu
10:56
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viachachi chachi
10:47
0279 7fe7 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaMaryiczary Maryiczary

May 16 2017

yochimu
20:41
“ może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne ”

<3 <3 K. :*
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Reposted fromzoou zoou viaschwarzerwolf schwarzerwolf

April 27 2017

yochimu
21:12
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viapozakontrola pozakontrola

April 26 2017

20:38
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaschwarzerwolf schwarzerwolf

April 11 2017

20:31
0848 d48c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaschwarzerwolf schwarzerwolf

April 04 2017

yochimu
21:18
4187 7d06 500
21:09
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viastoryofmylife storyofmylife

March 29 2017

yochimu
21:15
yochimu
21:13
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..

February 17 2017

yochimu
15:11
0374 a6b8 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
yochimu
15:11
0419 0569 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 10 2015

yochimu
17:57
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
yochimu
10:42
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viagamila gamila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl